Fikret Dushku
Sportski direktor TKDSCG
Takmičarska komisija
Balša Radunović
Predsjednik Takmičarke komisije
Nikola Raičević
član Takmičarske komisije
Vlado Stanišić
član Takmičarske komisije
Boban Vešović
član Takmičarske komisije
Radojica Vuletić
član Takmičarske komisije
Sudijska komisija
Nuo Rukaj
Predsjednik Sudijske komisije
Driton Junčaj
član Sudijske komisije
Fikret Dushku
član Sudijske komisije
Komisija za DAN, POOM i GEUP zvanja
Ilija Šćekić
Predsjednik Komisije
Nikollë Gegaj
član Komisije
Driton Junčaj
član Komisije
mr Zoran Nedić
član Komisije
Fikret Dushku
član Komisije