UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE DOKUMENATA U PRILOGU:

  1. GAL ZAHTJEV: prvo polje se odnosi na nacionalni savez i popunjava TKDSCG. Drugi dio su podaci takmičara (popuniti sva polja). Treći dio: sa lijeve strane ide potpis takmičara, a sa desne roditelja ukoliko je lice maloljetno. Posljednji dio popunjava TKDSCG.
  2. GAL SAGLASNOST RODITELJA: prvo polje se odnosi na nacionalni savez i popunjava TKDSCG. Drugi dio su podaci takmičara i roditelja/staratelja. Treći dio: sa lijeve strane ide potpis takmičara, a sa desne potpis roditelja/staratelja pri čemu se ispod navodi u kom svojstvu se osoba potpisuje (roditelj, staratelj, trener…). Poslednji dio popunjava TKDSCG.

NAPOMENA:

Administratori klubova i pojedinci mogu sami vršiti licenciranje putem Simply compete sistema https://worldtkd.simplycompete.com/ , plaćanjem pomoću kartice i po povoljnijim cijenama koje naplaćuje WT

Prilog: GAL zahtjev